علی فرهمند - نوازنده درامز

علی فرهمند
 

- متولد اردیبهشت ۱۳۷۰

- از سال ۱۳۸۳ نوازندگی درامز را به صورت خود آموز شروع کرد

- از سال ۱۳۸۸ زیر نظر "نیما نواپور" به صورت آکادمیک نوازندگی درامز را آموخت

- در همین مدت با گروه های راک و هارد راک به همکاری پرداخت

- وظایف در گروه خورشید سیاه : نوازنده درامز