آرش اسلامی - نوازنده گیتار الکتریک

آرش اسلامی
 

- متولد دی ۱۳۶۳

- نوازنده گیتار الکتریک از سال ۱۳۸۱

- دوره نوازندگی گیتار الکتریک در سال ۱۳۸۴ تحت نظر "فرزاد فخرالدینی"

- حضور در آلبوم های مختلف پاپ و راک به عنوان نوازنده گیتار الکتریک و گیتار آکوستیک

- وظایف در گروه خورشید سیاه : نوازنده گیتار الکتریک، آهنگساز