کنسرت سرای محله ایوانک، اسفند ۱۳۹۰

از حضور کودکان زیر ۱۸ قرن معذوریم...
زمان: ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۳۹۰
کنسرت سرای محله ایوانک، اسفند ۱۳۹۰
کنسرت سرای محله ایوانک، اسفند ۱۳۹۰

اولین اجرای گروه خورشید سیاه در تهران، در تاریخ ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ به مدت دو شب در سرای محله ایوانک واقع در شهرک غرب برگزار شد. با وجود مشکلات بسیار در زمینه دریافت مجوز اجرا و عدم تبلیغات مناسب، این اجرا با استقبال دوست داران محیط زیست و نهاد های مربوطه مواجه گردید. ترانه های اجرا شده در این کنسرت عبارتند از: دریاچه، خرس سیاه بلوچی، نمی کشیم، اشاره ها، خو، اگزوزها، خواب، بگذریم، داروک، یا رب، پرندگان، خرس قطبی سمیرم، دوست دارم.