همایش سالیانه بیمه دانا، دی ۱۳۹۲

اجرای افتخاری گروه خورشید سیاه در همایش بیمه دانا
زمان: ۲۶ دی ۱۳۹۲
همایش سالیانه بیمه دانا، دی ۱۳۹۲
همایش سالیانه بیمه دانا، دی ۱۳۹۲

گروه خورشید سیاه در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۲ به دعوت شرکت بیمه دانا، اولین شرکت بیمه حامی محیط زیست در ایران، در همایش سالیانه این شرکت در سالن وزارت کشور حضور به هم رسانید.

ترانه های اجرا شده در این همایش عبارتند از: اشک سیاه، بگذریم، خرس سیاه بلوچی.