18 اسفند ماه 1393
حضور گروه " خورشید سیاه " در مراسم " پنجمین روایت همدلی "
--------------------------------------------------------------------------------
این مراسم برای هم بستگی و پیوند بیشتر میان پارسی زبانان مخصوصا دو ملت ایران و افغانستان برگزار می شود .
در این مراسم از هنرمند کشور افغانستان عارف جعفری Aref Jafari تجلیل به عمل آمد.
ویدئو اجرای آهنگ " پرندگان " که به خاطر مناسب نبودن شرایط برای اجرای گروهی به صورت تکی توسط " جهانگیررها " اجرا شد.
آهنگ " پرندگان " از آلبوم " خرس سیاه بلوچی "