جلسه تحلیل ، نقد و بررسی آلبوم " اشک سیاه "

جلسه تحلیل ، نقد و بررسی آلبوم « اشک سیاه » دومین اثر گروه موسیقی « خورشید سیاه » برگزار می گردد .
 
خورشید سیاه

جلسه تحلیل ، نقد و بررسی آلبوم « اشک سیاه » دومین اثر گروه موسیقی « خورشید سیاه » برگزار می گردد 
سه شنبه پنجم آبان ماه – سالن سرنا – ساعت 16 
آدرس : انقلاب – بین شریعتی و بهار – پاساژ آرین – ورودی شرقی طبقه 4 – سالن سرنا

منتظر دیدار و شنیدن نظرات شما هستیم .
خورشید سیاه