آلبوم " اشک سیاه "

تاریخ تولید1392-1393

تاریخ انتشار اردیبهشت 1394

توسط موسسه فرهنگی هنری " سی لحن باربد "  منتشر شد .

قابل ذکر است دفترچه ی اشعار به دوزبان فارسی و انگلیسی  داخل بسته بندی آلبوم موجود می باشد .

شامل قطعات :

 1. هولوکاست جنگل
 2. اشک سیاه 
 3. خواب
 4. کنسرو نهنگ 
 5. ریزگرد عربی
 6. قاره کثیف 
 7. داروک
 8. کرمان 
 9. هفتم تیر 66
 10. لوت 
 11. چه جوربگم

برای خرید آلبوم " اشک سیاه " کلیک نمایید 

only song lyrics