ترانه های خورشید سیاهآلبوم "خرس سیاه بلوچی"

آلبوم "خرس سیاه بلوچی"

اولین آلبوم گروه موسیقی " خورشید سیاه " ...

آلبوم " اشک سیاه "

آلبوم " اشک سیاه "

دومین آلبوم گروه موسیقی خورشید سیاه ...

ویدئوی اجرای " خرس سیاه بلوچی "

ویدئوی اجرای " خرس سیاه بلوچی "

فروش در سایت beeptunes...